KRYZYS – Coaching Kryzysowy

coaching kryzysowy

Czym jest coaching kryzysowy?

Coaching kryzysowy jest formą wparcia i pomocy zawodnikowi, pacjentowi, pracownikowi, klientowi któremu na przeszkodzie, do osiągania i wykorzystywania najwyższego osobistego, sportowego, zawodowego potencjału, stoi przeżywany kryzys psychologiczny.

W wyniku doświadczania kryzysu osoba ma zablokowany dostęp do niezbędnych zasobów które pozwoliłyby mu poradzić sobie z sytuacją. Zadaniem coacha kryzysowego, w pierwszym kroku jest pomóc klientowi w poradzeniu sobie z kryzysem i zrozumienie sytuacji w jakiej się znalazł oraz wsparcie klienta w odzyskaniu zasobów (takich jak energia, zdolność podejmowania trafnych decyzji, motywacja, pozytywne nastawienie, wiara w siebie, ambicja, zdolności, wsparcie ze strony innych itd.). Dopiero po tym etapie następuje przejście do pracy w formie coachingu tradycyjnego.

Obszary pracy i cel  coachingu kryzysowego w jakich się specjalizuję

Coaching kryzysowy w sporcie

Disappointed teenage boy

współpraca z trenerami, kadrą szkoleniową drużyn i zawodników indywidualnych, w tym sportowców niepełnosprawnych
wsparcie zawodników w kryzysach emocjonalnych, często wynikających z życia prywatnego i przygotowanie ich do pracy z trenerem mentalnym lub psychologiem sportu

Moja dewiza w pracy: Zawodnik też człowiek , najpierw pomóż zawodnikowi pokonać jego kryzys, dopiero potem motywuj – gdy nie ma zasobów możesz pogłębić kryzys , zapomnij o wynikach, o team spirit też możesz pomarzyć


Coaching kryzysowy w obszarze zdrowia

COUQ8119

wsparcie pacjentów po amputacjach, diagnozach chorób przewlekłych w tym rzadkich genetycznych i onkologicznych

współpraca z klinikami , stowarzyszeniami oraz z indywidualnym pacjentem lub jego rodziną

Moja dewiza w pracy w obszarze zdrowia : umysł jest czarodziejem, to od Ciebie zależy jakie wypowiesz zaklęcie


Coaching kryzysowy w obszarze kryzysów pracowniczych

IMG_7468

współpraca z korporacjami, średnimi i małymi przedsiębiorstwami dla których pracownik nie jest jedynie trybikiem w machinie.

Moja dewiza w pracy z Twoim pracownikiem: Kryzys Twojego pracownika jest po części Twoim kryzysem, wcześniej czy później możne się odbić na jego pracy. Efektywność pracownika to jego wolność od kryzysu psychologicznego, dotyczącego zarówno jego sfery prywatnej jak i służbowej .
Zarobisz bez kryzysów swoich pracowników ?


“Coaching to partnerska relacja z klientami oparta na prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje klientów do osiągania i wykorzystania najwyższego osobistego i zawodowego potencjału jest to definicja coachingu wg. Internationa Coaching Federation, na kanwie której pracuję.”


Coaching kryzysowy przebiega w dwóch fazach:

Pierwsza faza (elementy interwencji kryzysowej)

W pierwszej fazie, zajmujemy się sytuacją kryzysową. Na tym etapie najważniejszym celem jest odzyskanie przez zawodnika, pacjenta, klienta zasobów, które najczęściej zostają utracone w wyniku przeżywanego kryzysu.

Druga faza (coaching tradycyjny)

W drugiej fazie odbywa się coaching tradycyjny – tutaj przechodzi się od określania celu nad jakim chce pracować zawodnik, pacjent, klient oraz poszukaniu strategii które pozwolą mu to osiągnąć.


Etapy pracy z jakich składa się coaching kryzysowy:

  • Praca z kryzysem. Odzyskanie dostępu do zasobów, poradzenie sobie z emocjami, odzyskanie energii
  • Reinterpretacja zdarzenia/sytuacji która wywołała kryzys, nadanie jej nowego znacznie i zrozumienie jej w nowy sposób
  • Nauczenie nowych strategii/nawyków, które mają pomóc w poradzeniu sobie z trudnością w danym momencie i w przyszłości
  • Wyznaczenie nowego celu lub określenie celu już posiadanego
  • Wypracowanie strategii osiągania celu w sposób optymalny”

Informacje za Akademią Interwencji Kryzysowej.

Kryzys-to-ostry-zakręt-życiowy-
nie-musi-kończyć-się-
wypadkiem-
Coaching-kryzysowy-i
wrócisz-na-prostą

Dodano do koszyka.
0 produktów - 0,00