Sesje uważnościowe

W czym pomogą Ci sesje uważnościowe?

Sesje uważnosciowe – cykl 10 spotkań, które obniżają stres, zwiększają koncentracje i świadomości naszych myśli, uczuć, odczuć płynących z ciała oraz z otaczającego środowiska 

W sesjach uważnościowych istotna jest akceptacja, co oznacza, że zwracamy uwagę na nasze myśli i uczucia, nie oceniając ich – na przykład nie wierząc, że w danym momencie istnieje „dobry” lub „zły” sposób myślenia lub odczuwania. 

Podczas treningu uważności kotwiczymy się w tu i teraz, zamiast powracać do przeszłości lub wyobrażać sobie przyszłość.

WPŁYW Sesji uważnościowych NA FIZJOLOGIĘ i PSYCHIKĘ

W świecie nauki kiedy jakieś zjawisko staje się powszechne, wręcz modne, pojawia się wiele przytaczanych dowodów potwierdzających jego skuteczność. Podobna sytuacja dotyczy uważności, gdzie liczba badań jest ogromna i w dalszym ciągu wzrasta, okazuje się jednak, że niektóre cytowane badania są nie do końca solidne naukowo, brakuje im replikowalności, a metodologia badań nie jest na najwyższym poziomie np. nie wykorzystuje miar fizjologicznych, które trudno kontrolować świadomie, lub tez nie uwzględnia się długości doświadczenia w medytacji.

Dlatego istotnym jest aby rozpowszechniając zjawisko uważności  w sporcie, w biznesie opierać się na rzetelnych badaniach, co pozwoli na odpowiednie wykorzystanie jej dobrodziejstw.

Co nauka mówi o wpływie trenowania uważności?

Uwzględniając naukową perspektywę wpływ medytacji oddziałuje poprzez mechanizmy psychologiczne które zostały uwzględnione przez (Murphy, Donovan, Taylor, 1997) i są następujące:

➢ relaksacja
➢ ekspozycja
➢ desensytyzacja
➢ dehipnotyzacja 
➢ deautomatyzacja 
➢ katharsis
➢ odwarunkowanie

Korzyści, które możesz osiągnąć

Profesor medycyny w Harvard Medical School dr Herbert Benson twierdzi, że mamy w sobie wrodzoną zdolność do przeciwdziałania szkodliwym skutkom stresu (…) To właśnie ten emerytowany dyrektor Benson-Henry Institute oraz jako pierwszy określił znaczenie relaksu w roku 1970 roku. Ten sam naukowiec prowadził badania genetyczne, i stwierdził, że relaks ma wpływ na geny, a stan medytacyjny ma pozytywny wpływ na zdrowie człowieka. Dr Benson (Mind Institute 2011) wymienia następujące korzyści wynikające z faktu ćwiczeń poprzez relaksację:

 • następuje rozszerzenie naczyń krwionośnych, przez co organy wewnętrzne są lepiej ukrwione
 • mózg otrzymuje więcej tlenu niż wczaciesnu
 • następuje zwolnienie metabolizmu komórkowego o 18 – 20 procent
 • następuje zmniejszenie zawartość kwasu mlekowego we krwi
 • następuje obniżenie cholesterolu do 30 procent
 • spada poziom stresu

Nowsze wyniki potwierdziły oraz poszerzyły badania prowadzone prze dr Bensona, okazuje się że u ludzi, którzy medytują przez długi czas okres czasu występują pewne zmiany w ekspresji genów, które są zaangażowanych w odpowiedź na stres.(Szalavitz 2013). Murphy i Donowan ( 1999) wykazują w badaniach, że istnieje związek pomiędzy medytacją, systemem metabolicznym a oddychaniem i jest następujący:

 • u osób medytujących zmniejsza się tempo oddychaniamniejsza potrzeba tlenu
 • następuje eliminacja dwutlenku węgla w układzie krwionośnym
 • zmniejszenie zapotrzebowanie na tlen, dzięki zmniejszeniu napięcia mięśniowego

Podczas jednego z badań, które monitorowało reakcję medytującego tybetańskiego mnicha na huk wystrzału, okazało się, że jego serce zamiast przyspieszyć zwolniło, ciśnienie krwi się obniżyło. Ekman podsumował to doświadczanie, że praktyka świadomości przy zastosowaniu medytacji, powoduje ,że zarówno emocje jak i inne stany umysłu, są dostrzegane jednak pozostają be reakcji. (Ekman za: Goleman, 2004). Wiele badań nad wpływem praktyki na ludzkie reakcje wykonywana jest przy pomocy elektroencefalografu EEG, który rejestruje aktywność mózgu zarówno w spoczynku jak i w odpowiedzi na bodziec. Aktywność eklektyczną mózgu można rejestrować natychmiastowo, gdyż sygnały EEG wykazują wysoką rozdzielczość czasową tj. poniżej 1milisekundy (Wróbel, 1997,2006). Do głównych pasm częstotliwości EEG zaliczmy:

 • delta (0,5–3 Hz)
 • theta (4–7 Hz)
 • alpha (8–12 Hz)
 • beta (13-30 Hz)

Jedno z badań wykazuje, że dzięki medytacji zwiększają się fale alfa oraz theta (Cahn, Polich, 2006). Według Aftanas i Golocheikine (2001) fale theta które uaktywniają się podczas medytacji w przedniej części płata czołowego oraz z fale alfa obrazują pozytywny stan emocjonalny oraz uważność.

Medytacja a psychoregulacja

Uwzględniając dorobek badań naukowy dotyczący medytacji, nie sposób nie docenić jej wpływu na psychoregulację, należy jednak uwzględnić, ze jest to rodzaj treningu umysłu, dlatego jak każdy trening celowy musi spełniać dwa aspekty :

 1. Powinien być systematycznym, długotrwałym procesem, który jest regularnie przeprowadzanym.
 2. Dzięki treningowi możliwe jest osiągnięcie funkcjonalnej adaptacji oraz dążenie do struktury po to aby skutecznie i sprawnie działać.

Skuteczność każdego rodzaju treningu umysłowego, również treningów uważnościowych, wymaga regularności, dlatego treningi uważnościowe są oferowane jako cykl spotkań

Treningi obejmują

 • Relaksację.
 • Wizualizacje.
 • Medytacje prowadzone z uwzględnieniem: uważności myśli. , uważności ciała, uważności oddechu, uważności ruchu, uważności dźwięku i uważności zapachu.
Anka Woźniak Mistrzyni Twojej Transformacji logo
Dodano do koszyka.
0 produktów - 0,00